Voor werkgevers

 

 

Ook werkgevers krijgen in toenemende mate te maken met schuldenproblematiek bij medewerkers, er ligt loonbeslag op het inkomen van de medewerker. Deze (privé)problematiek speelt ook een rol in het werk van de medewerker: meer stress, minder productiviteit en (wellicht) ziekteverzuim. Bij een groeiend aantal werkgevers is er behoefte aan begeleiding aan hun medewerkers. Steeds meer werkgevers hebben dan ook aandacht voor dit onderwerp in hun HRM beleid. De begeleiding bij schuldenproblematiek is een complex vakgebied; een vakgebied waar wij in gespecialiseerd zijn. Naast individuele- en groepsbegeleiding aan medewerkers zijn we ook gericht op voorlichting aan managers met als doel aandacht voor dit onderwerp op de agenda te zetten.

 

 

Werkwijze