Info

 

 

Ieder mens kan op een moment in zijn of haar leven in de financiŽle problemen komen, zeker tegen de achtergrond van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Om aan de oplossing van de problemen te werken is het niet voldoende om alleen de symptomen te behandelen. Juist de achterliggende problematiek, het totaalplaatje van de mens achter de problematiek, is van essentieel belang. Het doel zal altijd zijn om een blijvende oplossing samen met de cliŽnt te zoeken. Daarbij spelen preventie en nazorg een belangrijke rol . En daarnaast is het doel om de cliŽnt (weer) te laten participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt, indien dit mogelijk is.

 

Uitgangspunt daarnaast is:Ē begeleiden waar mogelijk en overnemen waar noodzakelijk, voor zo lang de noodzaak er isĒ.