Producten

 

Curatele

 

Beschermingsbewind

 

Budgetbeheer

 

Dienstverlening

 

Mentorschap

 

 

 

 

Curatele

 

Soms zijn mensen niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld omdat zij psychiatrisch patiŽnten zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter iemand aanstellen die de belangen behartigt van de betrokkene. Dit gebeurt meestal op verzoek van de betrokkene of zijn familie.

 

Curatele is een maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiŽle als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

 

Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld wegens:

  • een geestelijke stoornis, waardoor iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen;
  • verkwisting;
  • drankmisbruik dat ertoe leidt dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

 

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat de curandus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament laten maken of een samenlevingscontract aangaan.

 

 

Taken en bevoegdheden curator