Producten

 

Curatele

 

Beschermingsbewind

 

Budgetbeheer

 

Dienstverlening

 

Mentorschap

 

 

 

 

Beschermingsbewind

 

Onder bewindstelling is een financiŽle maatregel. Als iemand zijn financiŽle handelingen niet meer kan overzien is het vaak genoeg om goederen van die persoon onder bewind te stellen. Hij mag dan niet meer zelfstandig over zijn goederen beslissen en moet toestemming vragen aan de bewindvoerder om iets te verkopen. De bewindvoerder beslist ook over het beheer van de goederen. Bij het regelen van financiŽle zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. In de aanvraag moet dan wel precies worden aangegeven om welke goederen het dan moet gaan.

Iemand die onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. De persoon mag zelf een testament maken of beslissen over medische behandelingen mits hij of zij kan overzien wat dit betekent.

 

 

Taken en bevoegdheden bewindvoerder